Aanmelden

Herontwikkeling
'De tuinen van PEN-dorp'

STEDELIJK WONEN MET EEN PARKACHTIG KARAKTER

Alkmaar gaat de komende jaren invulling geven aan de visie voor het Alkmaars Kanaal. Langs het Noordhollands kanaal ontstaat hiermee ruimte voor diverse ontwikkelingen en transformaties die mogelijkheden gaan bieden voor ca. 15.000 woningen. Op de plek van het door Abe Bonnema ontworpen PEN-dorp verrijst een nieuwe woonwijk waarbij zijn gedachtegoed zal voortleven. Het plan ‘De tuinen van PEN-dorp’ zal in de komende jaren transformeren van een introvert bedrijventerrein naar een extraverte woonomgeving, waar de bewoners, fietsers en voetgangers centraal staan. De nieuwe woonwijk geeft straks ruimte aan een gevarieerd programma van ruim 500 woningen, voorzieningen en werkfuncties met een groene invulling. Energie wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen en groen en water zullen de openbare ruimte koelen.

De tuin van Mien Ruys blijft bewaard en wordt gerestaureerd. Daarmee wordt dit het hart van de nieuwe stadswijk en ontstaat er een nieuwe leefomgeving die uniek is voor Alkmaar.

Interesse?

Momenteel wordt er door het team van ‘De tuinen van PEN-dorp’ gewerkt aan de verdere uitwerking van het plan. Heeft u interesse in wonen in Pendorp, dan kunt u zich inschrijven als geïnteresseerde op www.woneninpendorp.nl. Zodra de plannen verder zijn ontwikkeld en er informatie gedeeld kan worden, wordt u door uw inschrijving automatisch op de hoogte gebracht.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project?
Meld u dan hieronder aan.

Aanmelden
Ontwikkeling & realisatie

NH Development
(Samenwerking van
De Geus Bouw en HBB Groep)

Architect

De Zwarte Hond

Landschapsarchitect

Buro Mien Ruys